ثبت نام | ورود به سیستم | فروشگاه آنلاین
انتخاب زبان
     
 
آموزش مجازی > ثبت سوال در سیستم آزمونا
بسمه تعالی
ثبت سوال در نرم افزار جامع آزمونا
نام درس
*
فصل کتاب
*
مقطع
*
رشته
*
سال
*
جایگاه سوال
*
وزن سوال
*
تشریحی
تستی
نمره سوال
زمان پاسخ به سوال
متن سوال
*
گزینه یک
*
گزینه دو
*
گزینه سه
*
گزینه چهار
*
پاسخ سوال
*